Novinky

Firma Silad s.r.o. s radosťou oznamuje, že od októbra 2016 sa stala členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Osvedčenie bolo osobne odovzdané predsedom SOPK – Dr.h.c. doc. Ing Peter Mihókom, CSc. na klubovom stretnutí členov a firiem Nitrianskeho regiónu.